Specialist in het opstellen van meerjarenonderhoudsplanningen voor de Verenigingen van Eigenaren en particulieren.

Een goed onderhouden onroerend goed is van grote waarde. TECHMOPLAN ondersteunt u hierin als specialist in onderhoudsplanning en begroting. Bekijk vandaag nog het dienstenoverzicht.

Waarom TECHMOPLAN?

TECHMOPLAN is uw specialist in het opstellen van een MJOP met de daarbij behorende MJOB voor uw onroerend goed. TECHMOPLAN staat voor 40 jaar kwaliteit en betrouwbaarheid.

Met al deze deskundigheid en ervaring krijgt u een duidelijk overzicht wat er jaarlijks eventueel aan preventief en correctief onderhoud moet worden uitgevoerd aan uw onroerend goed. Kortom: TECHMOPLAN denkt met u mee, om uw onroerend goed te laten onderhouden, zodat uw investering niet in waarde daalt.

Bij ons bent u gegarandeerd van:

Flexibiliteit

Toegankelijkheid

Bereikbaarheid

Persoonlijk contact

Scherpe tarieven

Betrouwbaarheid

Volstrekte onafhankelijkheid

VASTGOED om te weten

Reservefonds

De Tweede Kamer heeft in februari jl. ingestemd met het voorstel voor de Wet verbetering functioneren VvE’en. In die wet wordt geregeld dat VvE’en elk jaar 0,5 procent van de herbouwwaarde van hun complex moeten toevoegen aan het reservefonds.

VvE’en die een goed meerjarenonderhoudsplan (MJOP) hebben waaruit blijkt dat een kleinere reservering volstaat, hoeven aan die verplichting niet te voldoen.

Bron : VvE Magazine

Nieuwe CV-ketel

Laat ook het rookgasafvoerkanaal inspecteren.

Condens van de HR-ketels kan leiden tot doorgeroeste afvoer met alle vervelende gevolgen tot koolmonoxide in de woningen.

De levensduur van de rookgasafvoer is nagenoeg gelijk aan die van de ketel. Controleer uw MJOP of dit hierin is opgenomen zoniet pas het aan.

Bron : VvE installatienetwerk Nederland Advertorial

Uitkragende balkon- en galerijvloeren

Bij een groot aantal complexen die zijn gebouwd tussen 1959 en 1971 is het balkon en/of de galerij vastgestort aan de vloer van het appartement. Consoles ontbreken daarbij en dat kan leiden tot gevaarlijke situaties, tot en met het afbreken van de balkons of galerijen. VvE’en die eigenaar zijn van een complex uit deze periode, moeten onderzoeken of hun complex tot de ‘gevarencategorie’ hoort. Als het gebouw in bovenstaande periode gebouwd is en niet beschikt over consoles onder de galerijen en balkons, is nader onderzoek noodzakelijk-en VERPLICHT.

Bron: VvE Magazine

Vraag uw gratis offerte aan